Aktualności – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl
Aktualności

1 marca 2019 r.

Wsparcie Powiatu Opolskiego w przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

CeDIZ wspiera Powiat Opolski w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup sprzętu, licencji na oprogramowanie, prac wdrożeniowych związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego". Partnerami przedsięwzięcia jest 12 jednostek samorządu terytorialnego, natomiast Powiat Opolski pełni funkcję Lidera projektu.

8 lutego 2019 r.

Audyt bezpieczeństwa dla MUW w ramach projektu WiPER

Zakończyliśmy audyt bezpieczeństwa i audyt kodu źródłowego platformy e-usług w ramach Projektu WiPER realizowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Charakter projektu jest kompleksowy i zakłada modernizację wszystkich obszarów działania urzędu, umożliwiając dalszą integrację systemu z architekturą IT państwa. Przyczyniliśmy się tym samym do poprawy bezpieczeństwa i dostępności witryny, która zapewni mieszkańcom Województwa Mazowieckiego możliwość realizacji wielu spraw na odległość, bez konieczności wizyty w urzędzie.

7 stycznia 2019 r.

Diaglog Konkurencyjny NSO

Trwa dialog konkurencyjny Poczty Polskiej dot. dostawy i wdrożenia systemu NSO we wszystkich placówkach pocztowych (7600 urzędów, filii i agencji). Zakończyliśmy pomyślnie pierwszy etap wsparcia projektu NSO w zakresie przygotowania dokumentacji merytorycznej dialogu.

Więcej informacji:

2018  ::  2017  ::  2016  ::  2015  ::  2014  ::  2013  ::  2012  ::  2011

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Szlak 65
31-153 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Konsultanci  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony