Prasa o nas – CeDIZ

tel.: +48 12 444 78 26 | mail: biuro@CeDIZ.pl


Prasa o nas

Atłasiewicz K., Przygotowanie wdrożenia portalu internetowego ukierunkowane na ograniczenie kosztu obsługi klienta, Konferencja SDP GigaCon™, Wrocław, 30.01.2012 r.

Przygotowanie wdrożenia portalu internetowego ukierunkowane na ograniczenie kosztu obsługi klienta

Systemy dla Przedsiębiorstw – GigaCon

Kryzys gospodarczy, z jakim najprawdopodobniej przyjdzie się zmierzyć polskim przedsiębiorcom w najbliższym czasie, oznacza zarówno zagrożenia, jak i szanse. Z jednej strony wymaga on bardzo dużej dyscypliny i podejmowania trudnych często decyzji, ale jest również okazją do szybkiego zajęcia korzystnej pozycji rynkowej – szybszego niż w przypadku ożywienia gospodarczego. W okresie kryzysu konieczne jest podejmowania zarówno działań zmierzających do cięcia kosztów, ale również podejmowania trafnych działań inwestycyjnyh.

Jeżeli chodzi o aspekt inwestycyjny, potencjamnie niezwykle korzystne może stać się inwestowanie w technologie informatyczne. Z jednej strony pozwalają one na uzyskanie szeregu efektów skali, z drugiej natomiast czasy kryzysowe oznaczają istotną redukcję marż usług i produktów informatycznych, co pozawala na przeprowadzenie przedsięwzięcia w sposób efektywny.

więcej »


Baran M., Strategiczne ukierunkowanie procesów gospodarczych organizacji, "BAR" nr 06/2007

Strategiczne ukierunkowanie procesów gospodarczych organizacji

Strategiczne ukierunkowanie procesów gospodarczych organizacji

Zdefiniowanie powiązania celów strategicznych i procesowych jest elementem inicjującym cały szereg aktywności w wymiarze procesowego funkcjonowania organizacji. Bazowym elementem w tym zakresie jest wypracowanie kompleksowego modelu procesów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów kluczowych, warunkujących sukces przyjętej strategii.

Projekty modelowania procesów biznesowych organizacji realizowane są w praktyce gospodarczej z bardzo różnym ukierunkowaniem aplikacyjnym.

więcej »


Stech G., Warto grać va banque, "Computerworld" 26.04.2011 r. nr 12

Warto grać va banque

Warto grać va banque

Największy projekt wdrożeniowy w PHP Polski Tytoń SA to wynik determinacji CIO i całej firmy.

Kiedy we wrześniu 2006 Paweł Fornalczyk rozpoczął pracę na stanowisku administratora baz danych w firmie PHP Polski Tytoń SA, trwało tam już od kilku miesięcy wdrożenie systemu TETA 2000. Planowo projekt miał zakończyć się w lutym 2007, ale do tego nie doszło.

(...)

więcej »


Leszczyński J., Paweł Fornalczyk, "CIO" 29.04.2011 r. nr 02/2011

Paweł Fornalczyk

Paweł Fornalczyk

Bez postawienia wszystkiego na jedną kartę dyrektor IT w PHP Polski Tytoń SA nie byłby dziś tym, kim jest, a największy projekt wdrożeniowy nie zakończyłby się sukcesem.

Budowanie doświadczenia zawodowego Pawła Fornalczyka, obecnie dyrektora IT w PHP Polski Tytoń, od początku wiązało się z systemami znanego polskiego producenta oprogramowania klasy ERP firmy Teta SA. Wszystko zaczęło się w 2001 r. od firmy Herco w Rawie Mazowieckiej. Paweł Fornalczyk miał tam objąć stanowisko informatyka, jednak na początku trafił na halę produkcyjną, skąd dorywczo proszony był do drobnych prac informatycznych.

więcej »


Informacje o wystąpieniach konsultantów CeDIZ na konferencjach można znaleźć tutaj.

Broszura informacyjna CeDIZ

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, prezentującą profil usług świadczonych przez naszą firmę (plik w formacie PDF).

pobierz »

Kontakt

Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.

ul. Szlak 65
31-153 Kraków

więcej »


O firmie  ::   Usługi  ::   Konsultanci  ::   Klienci  ::   Kariera  ::   Kontakt  ::   Mapa strony